روزهای دلتنگی من

دل نوشته های تنهای تنهای سابق

روزهای دلتنگی من

دل نوشته های تنهای تنهای سابق

  • ۰
  • ۰

۲

عاشق شدم

عاشق فردی که نمی دانم کیست

می خواهم آینده ام را

زندگی ام را 

با او بسازم...

  • محمد رضا
  • ۰
  • ۰

۱

یه خرس گنده نشسته کنارم تو تاکسی داره با دوست دخترش بلند بلند می خنده.

شما بودین چی کار می کردین اینجور مواقع؟؟؟

  • محمد رضا