روز های دلتنگی من

آخرین مطالب
 • ۹۶/۱۰/۲۸
  239
 • ۹۶/۱۰/۲۸
  238
 • ۹۶/۱۰/۲۸
  237
 • ۹۶/۱۰/۲۸
  236
 • ۹۶/۱۰/۲۷
  235
 • ۹۶/۱۰/۲۶
  234
 • ۹۶/۱۰/۲۶
  233
 • ۹۶/۱۰/۲۶
  232
 • ۹۶/۱۰/۲۶
  231
 • ۹۶/۱۰/۲۶
  230

۱۳ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

167

۳۰
آذر

یلدای من آن شبی است که تا صبح در کنارت باشم...

 • محمد رضا

166

۳۰
آذر

این ناشکری نیست

فقط دلتنگی ست

ای کاش بودی مهربان خواهرم ،فاطمه خانوم...


ای کاش من هم میتونستم بیام پیش خدا...

 • محمد رضا

165

۳۰
آذر

توی زندگیم برای هرچیزی که صبر کردم موفق شدم

این بار هم صبر می کنم روزگار

این بار هم چشمانم را می بندم به روی دل

و باز می شنوم که عقل چه می خواهد  بگوید،

شاید قسمتی در کار باشد...

 • محمد رضا

164

۳۰
آذر

خیلی بده

مثل عروسک خیمه شب بازی بیفتی دست بقیه

هرجا که دوست دارند بگردانند

آخر این دل دیگر توان چرخ و فلک بازی ندارد...

 • محمد رضا

163

۳۰
آذر

خسته ام،

دوست دارم بخوابم و شاید دیگر بیدار نشوم

سخت است

پیله ای از تنهایی دور خودم تنیده ام...

 • محمد رضا

162

۲۹
آذر

این روزها دل بریدن کارم شده است،

ی ف م، 

تا مرد نشوی کسی دلبندت نمی شود...

 • محمد رضا

161

۲۹
آذر

یک دنیا حرف برای گفتن دارم

اتفاقات این چند روزه کل زندگیم رو متحول کرده...

 • محمد رضا

160

۱۷
آذر

خیلی زود مرخصی سوم هم تمام شد،


برویم 10 روز دیگر بیاییم تا ان شالله همه اش تمام شود...

 • محمد رضا

159

۱۷
آذر

همسایه طبقه پایینمون تازه عروس و دامادن،


خخخ...

 • محمد رضا

158

۱۶
آذر
امروز حسابی خوابیدم،

هیچ وقت فکر نمی کردم  خوابیدن برایم آرزو شود...
 • محمد رضا