روز های دلتنگی من

آخرین مطالب
 • ۹۶/۱۰/۲۸
  239
 • ۹۶/۱۰/۲۸
  238
 • ۹۶/۱۰/۲۸
  237
 • ۹۶/۱۰/۲۸
  236
 • ۹۶/۱۰/۲۷
  235
 • ۹۶/۱۰/۲۶
  234
 • ۹۶/۱۰/۲۶
  233
 • ۹۶/۱۰/۲۶
  232
 • ۹۶/۱۰/۲۶
  231
 • ۹۶/۱۰/۲۶
  230

۹ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

154

۳۰
آبان

این هشت روزه خیلی کار ها کردم:


شستشوی وانت


شستوی زیر زمین و انباری


تمیز کردن خانه


قسه بندی کمدم


جلسات سخنرانی حاج اقا احدی


رفتن به باغ


بازدید از روستای مهرداد


خرید بامبو


خرید ضبط برای وانت


پرداخت جریمه ماشین ها


کرسی گذاشتن


و...

 • محمد رضا

153

۳۰
آبان
گذشت...

میاندوره هم تمام شد...

ان شالله مرخصی پایان دوره...

 • محمد رضا

152

۲۳
آبان
هنوز چشمانم گرم خواب نشده بود که یکی از بچه ها فریاد کشید زلزله...

هرطور شده از جا بلند شدم و با پتو به بیرون دویدم،


زمین داشت می لرزید

به سالن که رسیدم برق هم رفت و زمین لرزه تمام شد

بیرون از ساختمان یک دوست مهربان دستم را گرفت و گفت پله است

دست در دست هم هردو می لرزیدیم و بقیه بچه ها را می دیدیم که سرگردان به حیاط می آیند

مسئول شب هم حیران دور خودش می چرخید...


اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که خداوند می تواند در آنی جان انسان را بگیرد حتی اگر در آموزشی سربازی باشد...
 • محمد رضا

151

۱۹
آبان

این نیز می گذرد...

 • محمد رضا

150

۱۹
آبان

دوباره می روم تا دوباره برگردم


و چقدر زیبا خدایم می فرماید:


ان مع العسر یسری، فان مع العسر یسری،


نه بعد هر سختی ای بلکه به همراه هر سختی آسانی است...

 • محمد رضا

149

۱۸
آبان

این روز های سربازیبهترین فرصت است 


برای فکر کردن


برای نقشه کشیدن


برای زندگی کردن...

 • محمد رضا

148

۱۸
آبان

امسال قسمتمان نشد کربلا باشیم


نکند آقاجان بخواهی هر 5 سال مرا دعوت کنی،


طاقت نمیاورم...

 • محمد رضا

147

۱۷
آبان

سلام

اولین مرخصی از آموزشی بعد 17 روز

آمدم دوباره تا بنویسم

با کوله باری از تجربیات جدید ...

 • محمد رضا

146

۰۱
آبان

فردا روز اول سربازیه


و من باید بروم 


مشخص نیست ولی شاید یکی دو ماهی نباشم


و این شتریه که در خونه ی هر پسری می خوابه...

 • محمد رضا