نتیجه آزمون مقدماتی خوشنویسی آمد و قبول شدم.

حالا در سطح یک از ده سطح خطاطی هستم.

ان شالله یک روزی بتونم مدارج عالی این رشته رو کسب کنم...