تقویم ۹۷ را که دیدم خیلی خوشحال شدم

ایام اعتکاف شده دهم، یازدهم ودوازدهم فروردین

یعنی دیگر لازم نیست مرخصی بگیریم

ان شالله قسمتمان شود برویم...