باید یاد بگیرم هر چیزی را که برمی دارم همون دیقه بزارم سر جاش

این طوری دیگه مجبور نمیشم یک ساعت از وقتم رو صرف جمع و جور خونه بکنم


++خوبه که ظرف های کثیف رو هم بدون معطلی بشورم تا مثل الان تلنبار نشه...