الان حالم خوب است

خوشحالم که به خانوم.م و موارد دیگر فکر نمی کنم

احساسم این است که باید کار کرد

و سخت سخت مشغول شد

تا به نتیجه مطلوب برسیم...


به این حالت می گن خود مشغولی

آن قدر سر خودت را شلوغ می کنی تا به چیز های دیگر فکر نکنی...