میگن طرف غم باد گرفته اون منم

آقا نسبت به یک ماه پیش پنج کیلو چاق تر شدم😟😟😟😟

وقتی که استرس داریم و ناراحتیم رو میاریم به خوردن و این طوری میشه که شده...