دو سه هفته دیگه به همین منوال بگذره کلا همه چیز از یادم می ره و برام عادی می شه

کلا میام خونه حالم بدتر میشه

استرس می گیرم

ضربان قلبم بالا میره

با همه دعوام میکنم

و حوصله هیچ کس رو ندادم...