چه برفی میاد

فعلا گفتن تا ساعت ده تعطیل

ولی سرکار رفتن محاله


خدایا شکرت...