یه آقایی هست خیلی مهربانه

ارباب وفاست

نماد غیرت شیعه هستند


یه بار ساعت شش صبح توی ترمینال تهران توی صف تهیه بلیط بودم یه دختر بچه دو سه ساله ای داشت گریه می کرد. من هم که دلتنگ برادرزادم بودم با دیدن این صحنه کمی اشک توی چشمام جاری شد با این که میدونستم اون بچه داره الکی گریه می کنه.

اما کمی که فکر کردم یاد صحنه کربلا افتادم

بین الحرمین، بعد افتادن مشک و ناامیدی از رسوندن آب به خیمه ها و رقیه سه ساله، آقا از امام حسین(ع) فقط یه چیز می خواد، این که پیکرشو سمت خیمه ها نبره...


توی زندگی هرچه داریم از حضرت عباس است...