خود گرفتگی

چند وقت اخیر به خاطر تفکر راجع به خانوم م و سایر گزینه ها برای ادامه زندگی یه خورده تو خودم بودم و توی جمع های خانوادگی مثل قبل شاداب و پر انرژی ظاهر نشدم.

تا این که یکی از فامیل های عزیز پی ام داد چرا این همه خودت رو می گیری؟؟؟