یک تایم هایی هست که ادم به بطالت می گذرونه ومفت و مجانی از دستشون میده.

مثل امروز صبح تا همین الان

این ها به خاطر بی برنامگی و بی انگیزگیه.

باید با برنامه باشیم...